Brankári
Tomáš
Ďuriška
Adrián
Hörik
Jozef
Stríž
Obrancovia
Stanislav
Bahelka
Martin
Búcora
Marián
Zmeko
Martin
Mikláš
Erik
Klučár
Patrik
Polívka
Mário
Búcora
Tadeáš
Gerši
Jaroslav
Fabo
Adam
Gubáň
Dušan
Šiška
Martin
Stríž
Vladimír
Kubala
Záložníci
Miroslav
Mažár
Matej
Jánošík
Mário
Brat
Mário
Fábry
Miroslav
Pružinec
Július
Mikláš
Viktor
Kubala
Kristián
Kukučka
Peter
Mihálik
Útočníci
Jozef
Chovanec
Štefan
Budzeľ
Ivan
Mikula
Roman
Peciar
Michal
Kolárik
Václav
Fačkovec